پرودنس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


تمرينات درس ترسيم فني
 
[PDF]نمونه تمرین ها برای آمادگی آزمون پایانی درس »رسم فنی تخصصی« تمرین …
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93…/118-156-C463-3.pdf
Translate this page
تمرینات. 118. برای آمادگی آزمون پایانی درس. »رسم فنی تخصصی«. به مفهوم: ترسیم با دست، اما به طور دقیق و با استفاده ازخط کش یا گونیا است. )با جدا کردن برگه از کتاب یا ترسیم بر روی برگه ای دیگر(. به مفهوم: ترسیم با استفاده از وسایل نقشه کشی )خصوصاً خط کش T و گونیا ( است. )با جدا کردن برگه از کتاب یا ترسیم بر روی …
[PDF]ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ (1) ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ (
chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/…/000-050-C609-3.pdf
Translate this page
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ : ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ(1) [ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ ]: ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ، ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ CNC ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﺯﻛﺎﺭﻱ: 1-12-102-323 ﻭ 1-12-102-328 ﻭ 1-12-102-324/ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ؛ ﺩﻓﺘﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ؛ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ [ﺑﺮﺍﻱ] ﻭﺯﺍﺭﺕ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺸﺮ : ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺷﺮﻛﺖ …
[PDF]ترسیم فنی ونقشه کشی – اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94…/000-C359-78.pdf
Translate this page
ترسیم فنی ونقشه کشی. رشتۀ نقشه کشی معماری. گروه تحصیلی هنر. زمینۀ خدمات. شاخۀ آموزش فنی وحرفه ای. شمارۀ درس 3531. ترسیم فنی و نقشه کشـی/ مؤلف:زهرا طاقی. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی. ایران ، 1394. 179 ص.: مصور. )آموزش فنی و حرفه ای؛ شمارهٔ درس 3531(. متون درسی رشتهٔ نقشه کشی معماری گروه تحصیلی هنر، …
ترسیم‌ فنی ترم‌ اول – نقشه کشی معماری
idesigner.blogfa.com/page/tamrinfani
Translate this page
تمرین های ترسیم فنی ونقشه کشی (سال دوم) – ترم اول. در اين بخش تمرين هاي درس ترسيم فني ونقشه كشي معماري در نیمسال اول سال تحصیلی ارائه می گردد. امید است که هنرآموزان عزیز از این بخش استفاده مفید نمایند. » کادر وجدول مشخصات : فایل مورد نظر مربوط به کادر و جدول مشخصاتی است که در ابتدا باید در کاغذ با ابعاد واندازه های مشخص …
[DOC]رسم فني – دانشکده بهداشت

 NS