پرودنس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دانلود پرسشنامه شادکامي فوردايس
 
پرسشنامه رایگان سیاهه شادکامی فوردایس – اصفهان – پرسشنامه رایگان
questionnaire1.com/shadkami-questionnaire/
Translate this page
Nov 26, 2015 – سیاهه شادکامی فوردایس – اصفهان. باتوجه به خصوصیات افراد شادکام ، فوردایس مهارتهایی را برای افزایش شادکامی افراد بهنجار پیشنهاد کرده است این برنامه را اصول چهارده گانه شادمانی نامیده است وی برای هرکدام از اصول چهارده گانه سه سوال در نظر گرفت سه سوال نیز برای سنجش شادکامی کلی در سیاهه قرار داد …
پرسشنامه شادکامی فوردايس – دانلود پرسشنامه
porseshcity.ir/index/post/296
Translate this page
عنوان فارسی: پرسشنامه شادکامی فوردايس; عنوان انگلیسی: پرسشنامه شادکامی فوردايس; زبان ابزار: فارسی; کلمات کلیدی: کاربرد: سازنده: آيزينگر اساس ديدگاه فوردايس; سال ساخت: 1990; تعداد سوال: 48; زیر مقیاس: نحوه اجرا: نحوه نمره گذاری: دامنه نمرات هر ماده از 0 تا 10 است – پاسخگو می تواند حداکثر 480 و حداقل 0 به دست بياورد; رفرانس …
[PDF]شادمانی پرسشنامه فوردایس لطفا هر یک از سواالت زیر را به دقت بخوانید سپ
mhrn.net/load_pdf.php?assay_id=639
Translate this page
پرسشنامه. شادمانی. فوردایس. راهنما. : لطفا هر یک از سواالت زیر را به دقت بخوانید سپس از پاسخ های داده شده یکی را انتخاب. نمائید و روی آن عالمت. ×. بزنید . جنسیییت. : مییر ر. □. مونیی. □. سییات لولیید. □. وضییتیت لاهیی. : مجییرد. □. متاهیی. □. میییزان لیالیییالت. : می سکونت. : ردیف. سواالت. ز. یاد. م. ط. توس. کم. خیلی کم .1.
پرسشنامه و سیاهه شادکامی فوردایس – دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …
edu-admin.ir/1394/09/…/پرسشنامه-و-سیاهه-شادکامی-فوردایس-اص…
Translate this page
Dec 5, 2015 – توضیحات. دانلود پرسشنامه و آزمون. سازنده ابزار: عابدی 1381 براساس آیزنک 1990. تعداد گویه/سوال: 48. مولفه/زیر مقیاس: 16 بعد: شادمانی کلی؛ فعالیت؛ روابط اجتماعی؛ از بین بردن احساسات منفی؛ خو ش بینی؛ بیان احساسات؛ سطح توقعات پایین؛ خود بودن؛ صمیمیت؛ برنامه ریزی؛ خلاقیت؛ پرورش شخصیت سالم؛ پرورش …
SID.ir | هنجاريابي سياهه شادكامي فوردايس- اصفهان در دانشجويان
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93622

 NS