پرودنس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


شکل گسترده ي يک مکعب مستطيل
 
[PDF]ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ
www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/…/201-250-C310145.pdf
Translate this page
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱ 1. (15 ﺩﻗﻴﻘﻪ). ﻳﻚ ﻣﻜﻌﺐ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﻫﻴﺪ. ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ. 1. ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻳﺎﻝ 30 ﺭﺍ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ 15 ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ Aـ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ 4. ﻭ 40 ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺸﻮﺩ. ….. ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻱ. ﺑﺪﻧﻪ ﻱ ﻫﺮﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﻣﺜﻠﺚ ABCD ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻛﺎﺭ. ﻛﻪ ﻫﺮ ABC ﻭ DCA ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳــﺪ، ﻣﺜــﻼً. ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷــﻜﻞ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖ. ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ. ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ …
مکعب مستطیل – webbmatte.se
www.webbmatte.se/show_asset.php?id=9256
Translate this page
تصور کنید که می خواهید یک جعبه را کاغذ کادو بپیچید و نمی خواهید کاغذ کادو روی هم قرار گیرد. مساحت کل کاغذ … بالا مشاهده می کنید. برای به دست آوردن مساحت محدود، اول مساحت یک مربع را حساب کرده و در شش (مکعب 6 ضلع دارد) ضرب می کنیم. … ما اگر مکعب مستطیل را گسترده کنیم( باز کنیم)، چنین تصویری خواهیم داشت. حالا محاسبه ی …
محاسبه ی حجم – webbmatte.se
www.webbmatte.se/show_asset.php?id=5669
Translate this page
مکعب منشور دو قاعده ی مربع یا مستطیل دارد و بدنه ی آن از 4 مستطیل درست شده است. قوطی کبریت و یا جعبه ی شیر نونه های مکعب منشور یا مکعب مستطیل هستند. در یک مکعب همه ی ضلع ها یک اندازه هستند. نمونه ی یک مکعب که همه ی ضلع ها به یک اندازه هستند.
گسترده های مکعب – تبیان
https://article.tebyan.net › … › برنامه های آموزشی › طرح درس ها
Translate this page
Jan 27, 2008 – این فعالیت برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی طرح شده است. توضیح اولیه. “گسترده” یک شکل دو بعدی است که می‌توان آن را با تا کردن، به یک حجم سه بعدی تبدیل کرد. با کدام یک از گسترده‌های زیر می‌توان مکعب ساخت؟ روش كار. روی شکل انتهای صفحه کلیک کنید. آن‌هایی که قابل تبدیل شدن به مکعب …
[PDF]Untitled
h1.telegchannel.com/2018/02/27/881/5802959300359881781.pdf

 NS