پرودنس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


ظهر فرم دادخواست تجديد نظر
 
(ب 5) فرم دادخواست تجديد نظر
www.dastour.ir/brows/?lid=293525
Translate this page
اين فرم نيز از فرمهاي اصلاح شده است كه با اصلاح برخي عبارات و كلمات، نسبت به پيش بيني جدول لازم جهت تسليم دادخواست به شعب يا دفاتر زندان اقدام گرديده و همچنين عين مفاد قوانين مرتبط با امر تجديد نظرخواهي (از قانون آيين دادرسي كيفري و از قانون آيين دادرسي مدني) كه جهت خواهان قطعاً كارگشا خواهد بود، در ظهر همين فرم پيش بيني …
ظهر فرم دادخواست تجديد نظر | دانلود
todaysoft.ir/ظهر-فرم-دادخواست-تجديد-نظر/
Translate this page
دادخواست تجدید نظر. خواهي. فرم شماره. ۷۸۴۱. /. ۰۰۲۷. /. ۰۸. اداره کل تشکیالت و برنامه ریزی. /. ک. شهرستان. محل اقامت. : بخش. خیابان. -. کوچه. –. پالک شماره. –. کد پستي. … دریافت حجم: ۶۴.۵ کیلوبایت توضیحات: فرم دادخواست تجدیدنظر دریافت حجم: ۴۸ … از قانون آيين دادرسي مدني) كه جهت خواهان قطعاً كارگشا خواهد بود، در ظهر همين فرم پيش
ظهر فرم دادخواست تجديد نظر | پاینو
pyno.ir/ظهر-فرم-دادخواست-تجديد-نظر/
Translate this page
ظهر فرم دادخواست تجديد نظر اين فرم نيز از فرمهاي اصلاح شده است كه با اصلاح برخي عبارات و كلمات، نسبت به www.dastour.ir/brows/?lid=293525پيش بيني جدول لازم جهت تسليم دادخواست به شعب يا دفاتر زندان اقدام گرديده و همچنين عين مفاد قوانين مرتبط با امر تجديد نظرخواهي (از قانون آيين دادرسي كيفري و از قانون آيين دادرسي مدني) …
[PDF]برگ دادخواست تجدیدنظر
https://meybod.ac.ir/userfiles/legal/files/legal_5.pdf
Translate this page
تجدید نظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادره کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان مستقر در مراکز استانها انجام می گیرد . دادخواست تجدید نظر باید. روی برگه های مخصوص نوشته شود . مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است . تجدید نظر خواه باید …
Missing: ظهر
[DOC]برگ دادخواست به دادگاه عمومي
www.mut.ac.ir/uploads/other/download%20file/Legal/form.doc
Translate this page
دلايل ومنضمات دادخواست. رياست محترم دادگاههای تجديد نظر استان. باسلام احتراماً به استحضار مي رساند : اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره كه در تاريخ از دادگاه عمومي صادر گرديده و در تاريخ ابلاغ شده معترض و درخواست رسيدگي مي نمايم رونوشت دادنامه بدوي و لايحه اعتراضيه و كه جمعاً برگ مي باشد به پيوست دادخواست تقديم است.

 NS