تعرفه تبلغات پروژه تماس با ما عنوان

راحت و بدون دردسر میان مطالب ما بگردید

شبکه پیکربندی و روش های دسترسی به خط انتقال

شبکه

پیکربندی شبکه و روش های دسترسی به خط انتقال…!

انواع هم بندی

اجزای یک شبکه را میتوان به روش های مختلف طبق یک طرح یا نقشه مشخص به هم متصل نمود که این طرح یا نقشه اتصال،پیکربندی(هم بندی)شبکه می گویند.به عبارتی دیگر هم بندی دارای دو حالت فیزیکی و منطقی می باشد.در حالت فیزیکی چگونگی اتصال ظاهری اجزای شبکه مشخص می شود که بوسیله کابل به هم متصل می شوند و حالت منطقی آن نحوه تبادل اطلاعات و چگونگی دسترسی رایانه ها به محیط انتقال را مشخص میکند.

هم بندی خطی(BUS)

جنبه ظاهری یا فیزیکی: تمام سیستم ها با یک قطعه کابل بهم متصل شده اند.

جنبه منطقی:زمانی که یک رایانه اطلاعات را ارسال می کند به تمام رایانه ها ارسال می شود و رایانه ای که دارای آدرس مشخص باشد اطلاعات را دریافت کرده و سایر رایانه ها اطلاعات را به خط اصلی برمیگردانند.چون در کابل شبکه خطی،سیگنال ها پس از رسیدن به انتهای خط (فضای باز)دوباره به خط اصلی برمیگردند . باعث تداخل و مختل شده کل شبکه می شوند،به همین دلیل باید در ابتدا و انتهای خط شبکه از ((پایان دهنده))استفاده شود.ترمیناتور دارای یک مقاومت الکتریکی است که وابسته به مشخصات کابل و پارامتر های دیگر می باشد که در نوع خاصی از شبکه ها 50 اهم می باشد. 1

مزایای هم بندی خطی

-ساده ترین نوع هم بندی می باشد.

-ارزان ترین نوع هم بندی می باشد.

نسبت به بقیه هم بندی ها کابل کمتری مصرف می شود.

-افزایش یا کاهش سیستم ها به راحتی انجام می شود.(البته تا حد مجاز)

معایب هم بندی خطی

-سرعت پایین تری نسبت به بقیه هم بندی ها دارد.

درصورت قطع شدن یه قسمت از کابل اصلی،ارتباط تمامی اجزای شبکه قطع می شود و شبکه از کار می افتد.

اگر یکی از ترمیناتورها قطع یا خراب شود،ارتباط تمامی اجزای شبکه قطع می شود و شبکه از کار می افتد.

-عیب یابی شبکه مشکل و زمان بر می شود.

یک توپولوژی قدیمی است.

هم بندی مشبک(Mesh)

جنبه ظاهری: تمام رایانه های شبکه دو به دو با یک کابل مستقل به هم متصل می باشند که این حالت ایده آل می باشد و به آن مش کامل می گویند.بطوری که تعداد رایانه های متصل در شبکه n باشد n1 کابل به هر رایانه متصل می شود.

اگر یکی از اتصالات برقرار نباشد به آن مش ناقص می گویند.

2

مزایای هم بندی مشبک

-اگر یکی از ارتباط ها قطع شود از مسیر دیگری ارتباط برقرار می شود.

-مطمئن ترین و پایدارترین نوع ارتباط را نسبت به سایر همبندی ها دارا می باشد.

معایب هم بندی مشبک

به دلیل استفاده زیاد از کارت شبکه و کابل،پیچیده ترین و گرانترین نوع هم بندی می باشد.

هم بندی ستاره ای (star)

جنبه ظاهری:تمام رایانه ها توسط یک کابل مستقل به نقطه مرکزی(Hub switch) متصل می شوند

جنبه منطقی:سیگنال ها از رایانه فرستنده به سوئیچ ارسال کرده و سوئیچ آنها را به سایر رایانه های شبکه ارسال می کند.

3

در هم بندی ستاره ای اگر از HUB استفاده شود،سیگنال ها به تمام رایانه های متصل به هاب ارسال خواهند شد ولی اگر از سوئیچ استفاده شود، سیگنال ها فقط به رایانه (های) مقصد ارسال میگردند.

مزایای هم بندی ستاره ای

قطع شدن یک کابل به طور معمول بر روی بقیه شبکه تاثیری نمی گذارد مگر این که مربوط به سرویس دهنده باشد.(درSB)

-در صورت استفاده از سوئیچ،سیگنال ها فقط به رایانه مقصد ارسال می شوند نه تمام رایانه ها و این امر باعث افزایش حجم ترافیک می شود.

-در صورت استفاده از سوئیچ امکان تبادل اطلاعات دو به دو به صورت هم زمان وجود خواهد داشت.

زینه نگهداری و رفع عیب آن نسبت به هم بندی خطی پاییت تر است.

معایب هم بندی ستاره ای

-اگر به هر دلیلی دستگاه مرکزی از کار بیفتد کل شبکه از کار می افتد.

-مصرف کابل و هزینه پیاده سازی آن نسبت به هم بندی خطی بیشتر می باشد.

هم بندی حلقوی (Ring)

هر رایانه به صورت منطقی (نه فیزیکی)به رایانه مجار خورد متصل می باشد و آخرین رایانه به اولین رایانه متصل می باشد.و رایانه ها تشکیل یک حلقه را می دهند.

4

شبکه های طراحی شده با هم بندی حلقه ای را در شبکه Token Ringیا Token Passingنیز میگویند.

از نظر گردش token دو نوع هم بندی حلقوی وجود دارد:

1_هم بندی حلقوی یک طرفه:tokenها فقط در یک جهت حرکت میکنند

2_هم بندی حلقوی دو طرفه:tokenها در هر دو جهت حرکت میکنند.در واقع نوع ناقص هم بندی meshمی باشد.

اگر بخواهیم دوتا شبکه حلقوی را به یک دیگر متصل نماییم باید(RO) Ring out)سوئیچ اول را به (RI) Ring In)سوئیچ دوم متصل نموده و همچنین (RO) Ring out)سوئیچ دوم را به

(RI) Ring In)سوئیچ اول وصل کنیم.

5

مزایای هم بندی حلقوی

نحوه گردش اطلاعات دارای اولویت بندی و زمان بندی است تا تداخل به وجود نیاید.

-برای شبکه هایی با ترافیک بالا مناسب می باشد.چون تداخل وجود ندارد.

معایب شبکه های حلقوی

-اگر عیبی در MAU بوجود بیاید،کل شبکه از کار خواهد افتاد.

-افزودن یا کاست رایانه ها در شبکه به سادگی ممکن نیست.

-مصرف کابل و هزینه پیاده سازی نسبت به هم بندی خطی بیشتر است.

روش های دسترسی بر خط

به مجموعه قوانینی که تعیین کننده داده ها چگونه در کابل شبکه قرار گیرند و یا اینکه داده ها چگونه از کابل شبکه دریافت شوند را روش دسترسی میگویند.هنگامی که داده در شبکه در حال حرکت هستند،روش های دسترسی به تنظیم ترافیک در شبکه کمک می کند.

فرض کنید چندیدن قطار در راه اهن در حال حرکت هستند،همانطور که مسیرها در ایستگاه راه آهن از هم دیگر جدا میشوند.قطار ها در طول مسیر از قوانین خاصی پیروی میکنند تا زمان خاصی به ایستگاه راه آهن برسند و برخورد بوجود نیاید(هرچند این مقایسه کامل نیست).

در شبکه رایانه ها به کابل شبکه دسترسی اشتراکی دارند.با این حال اگر دو رایانه همزمان داده در کابل شبکه قرار دهند احتمال برخورد وجود خواهد داشت.

ضمنا اگر رایانه های موجود در شبکه از روش های دسترسی مختلف استفاده کنند کل شبکه از کار خواهد افتاد.چون به ازای روش های دسترسی مختلف نوع کابل شبکه نیز متفاوت خواهد بود.

روش های دسترسی:از دسترسی همزمان رایانه ها به کابل شبکه جلوگیری میکنند.

اواع روش های رایج برای به خط انتقال

1­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_روش دسترسی چندگانه تشخیص حامل(با تشخیص برخورد) CSMA/CD

2_روش عبور نشانه

3_روش اولویت تقاضا

روش CSMA/CD : هر رایانه اعم از سرویس گیرنده یا سرویس دهنده کابل شبکه را برای ترافیک چک می کند.یعنی فقط وقتی که رایانه تشخیص دهد یا حس کند کابل شبکه آزاد است و ترافیکی روی شبکه وجود ندارد داده را روی کابل ارسال خواهد کرد و تا زمانی که داده روی کابل به رایانه مقصد نرسد رایانه دیگری نمیتواند روی کابل داده ارسال کند.

روش عبور نشانه :(Token Passing)در عبور نشانه،بسته خاصی به نام نشانه داده هارا در طول شبکه ارسال کند باید منتظر نشانه آزاد بماند.وقتی نشانه آزاد تشخیص داده شد،رایانه

می توان داده ها را انتقال دهد.

6

روش اولویت تقاضا:این روش از روش های جدید برای دسترسی به خط انتقال می باشد که توسط موسسه مهندسان برق و الکترونیک مورد تاثیر قرار گرفته است.در این روش کنترل دسترسی شبکه از ایستگاه کاری به هاب منتقل می شود.رایانه ای که می خواهد داده را ارسال کند آن را به واگذار می کند.

راهنمای دانلود

لینک‌های دانلود

راهنمای دانلود

  • برای دانلود، به روی عبارت "دریافت فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است از طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.prodesnet.ir ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
برچسب ها
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


مشاهده رتبه سایت پرودیس نت

دریافت و نصب تولبار رتبه سایت در الکسا
نام پلن مکان تبلیغات سایز پلن قیمت (تومان)
A1 بالای سایت ۴۶۸×۶۰ 50000
A2 بالای تمام پست ها ۴۶۰×۶۰ 50000
A3 بلوک چپ و راست ۱۲۰×۲۴۰ 40000
A4 در ادامه مطالب ۴۶۰×۶۰ 40000
AT تبلیغات متنی - 20000